Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Frågor & svar om upphovsrätt

Generella frågor

Vad krävs för att upphovsrätten ska gälla när elever och lärare lägger ut material på nätet?

 

Det finns ekonomiska och ideella rättigheter för upphovsmän, men vad innebär detta?

 

På nätet finns mängder av material, men vad får du egentligen använda?

 

Kan jag använda digitalt material om källa anges och inget annat förbehåll angivits?

 

Är det fritt fram att använda material på nätet när upphovsmannen inte står namngiven?

 

Innebär begreppet "konstnärliga eller litterära verk" i upphovsrättslagen ett kvalitetskrav?

 

Hur gör man om man vill be om lov men inte hittar någon upphovsman att fråga?

 

Hur mycket måste man ändra i ett material för att det skall anses utgöra ett nytt verk?

 

Vad menas med uttrycket "fair use" (av copyrightskyddat material)?

 

Vem äger en animation, en OH-bild, ett ljud etc.?

 

Vilka eventuella påföljder kan det bli för upphovsrättsintrång?

 

Vem har ansvar om en student i en webbkurs orsakar ett upphovsrättsintrång?

 

Kan jag kopiera hem bilder eller ladda ned ljud/musik/film, om det är för personligt bruk?

 

Vad gäller för kursmaterial som publiceras på ett system med individuell inloggning?

 

Har jag som lärare ansvar för upphovsrättsligt skyddat material i inlämningsuppgifter?

 

Har olika länder samma lagar om upphovsrätt?

 

Vilka upphovsrättsliga regler gäller för folkbiblioteket?

 

Vilken skydlighet har ett lärosätes jurister att hjälpa universitetslärare?

 

Till vem kan fakulteten vända sig när lärosätet misslyckas med att "göra rätt"?

 
UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens