Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Eventuella påföljder för upphovsrättsintrång

Fråga

Vilka eventuella påföljder kan det bli för upphovsrättsintrång?

 

Svar

Påföljderna, d.v.s. sanktionerna för upphovsrättsintrång, kan vara både straff ( böter eller fängelse) och skadestånd.

 

Typen av straff och hur stort ett skadestånd kan bli, beror bland annat på om intrånget skett avsiktligt och hur omfattande skada intrånget har orsakat upphovsmannen.

 

Intrång som sker med avsikt eller av grov oaktsamhet kan leda till böter eller fängelse i upp till två år. Brottet faller under allmänt åtal, men för att en åklagare skall ta upp fallet krävs att upphovsmannen (rättshavaren), har gjort en angivelse eller också att åtal anses behövas från allmän synpunkt, t.ex. för att avskräcka från piratkopiering av upphovsrättsskyddat material. Särskilt i fall av piratkopiering av musik och videogram förekommer det att fängelsestraff eller kraftiga böter utdöms samt att avsevärda skadestånd kan utgå.

 

Det finns vissa undantag från straffbestämmelserna, exempelvis i vissa situationer av kopiering av datorprogram för enskilt bruk, som visserligen är olagligt men inte straffbart.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk

Brottsbalken (1962:700)


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Upphovsrättsskolan (för elever och lärare i grundskolan)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet och skolkopieringsavtalet)

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens