Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Vilka upphovsrättsliga regler gäller för folkbiblioteket?

Fråga

Vilka upphovsrättsliga regler gäller för folkbiblioteket?

Svar

Biblioteken har rätt att göra så kallad bibliotekskopiering, d.v.s. har rätt att kopiera verk för 1) för bevarande-, kompletterings- eller forskningsändamål, 2) för att tillgodose lånesökandes önskemål om enskilda artiklar eller korta avsnitt eller om material som av säkerhetsskäl inte bör lämnas ut i original (om inte avtalslicens finns får materialet bara lämnas ut i pappersform) eller 3) för användning i läsapparater.

 

Se 16 § samt 42d§ (avtalslicens för att skicka/lämna ut material digitalt) URL. Läs mer om bibliotekskopiering här: Bonus Copyright Access.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk

Brottsbalken (1962:700)


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Upphovsrättsskolan (för elever och lärare i grundskolan)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet och skolkopieringsavtalet)

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens