Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Sociala medier

Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, bloggar och andra sociala medier har kommit att bli en självklar del av vår vardag. Unga som gamla skaffar sig konton. I början av september 2014 hade 5 miljoner svenskar ett Facebook-konto. Webbtjänsten Wikipedia är idag en populär källa för information, som på vissa områden även kan öveträffa uppslagsverk som Nationalencyklopedin och Encyclopedia Britannica.

 

Kännetecknande för sociala medier är att de inte handlar om en envägskommunikation, där sändaren presenterar sitt budskap och användaren är en passiv mottagare. Istället är användaren själv delaktig i processen, han eller hon är med och skapar innehållet på webbsidan i dialog och samarbete med andra.

 

Många högskolor och universitet är idag närvarande i sociala medier och den här typen av verktyg förekommer också i undervisningssammanhang. Diskussionsforum och chattar är t.ex. vanliga inslag i nätbaserade kurser och används även ofta som stöd för lärande och kommunikation i traditionella campuskurser.

 

Sociala medier öppnar upp stora möjligheter för interaktion och utbyte, men samtidigt väcks en rad nya frågeställningar. Vad får jag egentligen göra? Hur fungerar det juridiska? Vem är ansvarig för det som skrivs och hur ska inlägg och kommentarer hanteras?

 

En av de lagar man bör beakta när det gäller sociala medier är lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (även kallad BBS-lagen). Den reglerar tjänster för elektronisk förmedling av meddelanden. På följande sidor finns kortfattad information om BBS-lagen och vad den innebär för högskolan. En annan lag som påverkar lärares och högskolans användning av molntjänster som Facebook, bloggar och Instagram i undervisningssyfte är personuppgiftslagen. Den kan du kan läsa mer om här.

 

Svar på frågor om BBS-lagen hittar du under Frågor & svar om sociala medier. Har du egna frågor, efter att ha läst igenom detta, vänd dig till lärosätets jurist.

 

BBS-lagen i fulltext och direktlänkar till några bra webbsidor om sociala medier finner du till höger. Fler resurser hittar du under Läs- & länktips.

Lagtexter

Lag (1998:128) om ansvar för elektroniska anslagstavlor

Brottsbalken (1962:700) om brott & påföljder


Länktips

E-delegationens riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier (pdf)

Riktlinjer för närvaro i sociala medier (SKR) och vanliga frågor

Användarvillkoren som ingen läser - så använder företagen din information (guide från Internetstiftelsen)

Statskontoret

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens