Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Vad innebär ekonomiska respektive ideella rättigheter?

Fråga

Vi har hört att det finns ekonomiska och ideella rättigheter för upphovsmän, men vad innebär detta?

 

Svar

Det upphovsrättsliga skyddet består av de ekonomiska rättigheterna som ger upphovsmannen en möjlighet att "sälja" rätten att kopiera eller tillgängliggöra verket för allmänheten.

 

De ideella rättigheterna däremot, är osäljbara och innehas alltid av upphovsmannen (eller dennes arvingar) och ger honom/henne möjlighet att värna om sitt upphovsmannaskap till verket genom rätten att bli namngiven och respekterad som upphovsman till verket.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk

Brottsbalken (1962:700)


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Upphovsrättsskolan (för elever och lärare i grundskolan)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet och skolkopieringsavtalet)

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens