Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Offentlighet och sekretess

Offentlighetsprincipen är grundläggande för hela den offentliga förvaltningen i Sverige. Dess syfte är att stärka medborgarnas insyn i och kontroll över förvaltningen och rättsskipningen, inom offentlig verksamhet.

 

Offentlighetsprincipen omfattar ett antal skilda grundlagsskyddade rättigheter för allmänheten som:

  • rätten att närvara vid sammanträden med beslutande politiska församlingar
  • rätten att närvara vid domstolssammanträden
  • rätten till yttrandefrihet och meddelarfrihet
  • rätten att ta del av "allmänna handlingar"

Offentlighetsprincipen gäller alla, inte bara svenska medborgare.

 

Genom dessa rättigheter kan exempelvis effektiviteten och rättssäkerheten i skatte- och avgiftsfinansierad offentlig verksamhet fortlöpande granskas och debatteras, av media och enskilda. Att detta är av avgörande betydelse för ett demokratiskt rättssamhälle är en uppfattning som är mycket djupt rotad i svensk förvaltning.

 

Eftersom svenska universitet och högskolor är myndigheter, skapas dagligen en stor mängd allmänna handlingar. Den som arbetar med IT-stödd utbildning måste därför kunna avgöra vad som ska vara att betrakta som förvarat, inkommet eller upprättat.

 

Även offentlighets- och sekretesslagen (tidigare sekretesslagen) och dess bestämmelser om registrering av allmänna handlingar måste uppmärksammas.

 

I detta avsnitt finner du kortfattad information om offentlighetsprincipen och vad den innebär för högskolan, speciellt när det gäller IT-stödd utbildning och rutiner och regler för sekretess.

 

Svar på frågor finner du under Frågor & svar om offentlighet & sekretess. Har du egna frågor, efter att ha läst igenom detta, vänd dig till lärosätets jurist.

 

Offentlighets- och sekretesslagen samt Tryckfrihetsförordningen med offentlighetsprincipen i fulltext finner du till höger. Där finns också direktlänkar till andra bra webbsidor om offentlighet i statlig verksamhet. Fler resurser hittar du under Läs- & länktips.

Lagtexter

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Tryckfrihetsförordningen, med Offentlighetsprincipen (1949:105, 2 kap.)


Länktips

Statskontoret

Offentlighetsprincipen inom Linköpings universitet - en vägledning (utarbetad av Hessling G, Reksten E.)

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens