Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Användning av digitalt material om källa anges

Fråga

Kan jag använda digitalt material om källa anges och inget annat förbehåll angivits?

Svar

Nej, det krävs att det finns någon form av tillstånd, exempelvis en avtalslicens som Skolkopieringsavtalet med Bonus Copyright Access, vilken täcker användningen, och/eller en CC-licens eller liknande.

 

Läs mer om detta i Legala handboken i avsnittet Avtalslicens och under svaret på den här frågan.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk

Brottsbalken (1962:700)


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Upphovsrättsskolan (för elever och lärare i grundskolan)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet och skolkopieringsavtalet)

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens