Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Frågor & svar om upphovsrätt

Film, video, animationer

Är det tillåtet att visa en vanlig spelfilm i aulan för mina studenter?

 

Kan jag återanvända inspelat material från t.ex. videokonferenser i en nätbaserad kurs?

 

Får jag som lärare lägga upp nedladdade videofiler på högskolans intranät?

 

Får man härma kända TV-personer och programidéer i studentarbeten?

 

Kan jag som lärare använda filmer från YouTube i min undervisning?

 

Får jag bädda in YouTube-filmer i ett nätbaserat kursmaterial?

 

Kan jag använda filmer från UR eller någon TV-kanals Play-funktion i min undervisning?

 

Kan jag som lärare hindra studenterna från att filma min föreläsning?

 

Vad gäller vid inspelade lösningar till uppgifter från kurslitteratur?

 

Får jag använda bilder från nätet som exempel i videoföreläsningar?

 

Om man spelar in webbinarier, vem äger materialet, vem får nyttja det och i så fall hur?

 

Vad gäller för föreläsningar som lärare har gjort i arbetet med Adobe Connect?

 

Vad gäller för inspelningar som görs på plats av högskolans Mediaproduktion?

 

Får man spela in utbildningstillfällen och sprida dem?

 

Om någon spelar in webbinarier, behöver de tillstånd från medverkande och deltagare?

 

Vad gäller om studenter spelar in material som är upphovsrättsskyddat på vår server?

 
UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens