Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Upphovsrättsligt skyddat material i inlämningsuppgifter

Frågor

Inlämningsuppgifter ska publiceras i ett diskussionsforum på en lösenordsskyddad kurswebb. Under en vecka ska studenterna opponera på varandras arbeten. Som lärare följer och utvärderar jag både processen och arbetet och ger dem slutligen ett omdöme. Båda delarna är lika examinationsgrundande. Jag oroar mig nu för var de hämtar sina uppgifter, att jag ska bli ansvarig för vad de publicerar.

 

i/ Får studenter återberätta eller citera långa stycken upphovsrättsligt skyddat material eller använda bilder från Internet i sin uppsats?

 

ii/ Finns det något jag som lärare kan göra för att slippa oroa mig för att det studenterna publicerar kan innehålla upphovsrättsligt skyddat material?

 

Svar

i/ Det är viktigt att skilja på ändringar och bearbetningar av verk, nya verk skapade i nära anslutning till andra verk, citering av ett material samt referering och återberättande av ett verks innehåll/idé.

 

Vid bearbetning/ändringar av ett verk, kan förändringarna ibland bli så stora och originella att det istället anses vara ett nytt och självständigt verk, skapat i fri anslutning till ett tidigare verk. Upphovsrätten till det "nya" verket är då inte beroende av rätten till originalverket.

 

Men om det inte sker så originella förändringar att det blir ett nytt verk, ska bearbetaren (t.ex. en översättare) ha tillstånd från upphovsmannen/rättshavaren till originalverket får att få utnyttja sin bearbetning. Bearbetningen får i sin tur ett eget upphovsrättsligt skydd.

 

I den mån man använder utdrag av t.ex. text, bild eller film för att illustrera sitt referat eller liknande, så ska citeringen ske i enlighet med god sed och bara i den omfattning som behövs. Att fritt återberätta/referera innehållet i ett verk är ett sätt att med egna ord återge verkets idé. Idén bakom ett verk, t.ex. talande djur, sjungande blommor etc., har inget upphovsrättsligt skydd. Det är bara den form som idén har givits i text, bild eller på annat sätt, som är skyddad.

 

Att "klippa och klistra ihop" stora delar av andras verk är inte vare sig eget återberättande/refererat eller citering i enlighet med god sed. Då handlar det snarare om kopiering och tillgängliggörande av andras material, eventuellt efter någon enklare bearbetning. För att det ska vara fråga om referat eller något annat "eget", ska huvuddelen bestå av eget material, som när det behövs för närmare förståelse eller liknande kompletterats med citat.

 

Risken för intrångsansvar minimeras om nyttjandet sker i enlighet med en tecknad s.k. avtalslicens mellan skolan och förvaltningsorganisationer som Bonus Copyright Access eller andra former av licenser (t.ex. Creative Commons-licenser). Alltmer material tillhandahålls med Creative Commons-licenser (CC-licenser), se närmare på Creative Commons.

 

ii/ Oro och ansvar för elevers oetiska eller olagliga användning av information och material kan bäst undvikas genom att de tydligt får veta sig vad som gäller (vad som anges i licensen och vad som kan vara tillåtet legalt, exempelvis citat) samt att man anger någon form av policy för användningen som kan inkludera också annan hänsyn, t.ex. skydd för personlig integritet. Det kan ske genom att man anger villkor för användning av kurswebben. Observera att om någon avstängs, måste det finnas alternativt sätt att få ta del av och lämna in information och material.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk

Brottsbalken (1962:700)


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Upphovsrättsskolan (för elever och lärare i grundskolan)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet och skolkopieringsavtalet)

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens