Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Vad krävs för att upphovsrätten ska gälla?

Fråga

Vad krävs för att upphovsrätten skall gälla när elever och lärare lägger ut eget material på nätet - måste årtal anges?

 

Svar

Det finns inga formkrav (registrering eller liknande) för att det upphovsrättsliga skyddet ska "börja gälla". Det enda som krävs för skydd är att det alster som skapats är originellt. Så snart ett verk är skapat är det också skyddat.

 

I mycket material återfinns symbolen © åtföljt av utgåvans årtal och upphovsmannen och/eller rättshavaren till materialet. Symbolen har i de flesta länder ingen annan funktion än en upplysning om vem/vilka som är rättshavare till just det verket samt vilket år det är offentliggjort/utgivet. I USA har symbolen ett visst bevisvärde i en process om verket registrerats.

Upphovsmannens namn ska alltid anges på det sätt som är brukligt i branschen ("i enlighet med god sed") då ett verk kopieras eller görs tillgängligt för allmänheten. Det är inte ett krav för att skyddet ska gälla utan en del utav skyddet, se ideella rättigheter.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk

Brottsbalken (1962:700)


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Upphovsrättsskolan (för elever och lärare i grundskolan)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet och skolkopieringsavtalet)

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens