Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Personuppgifter

Personuppgiftslagen ersattes 25 maj 2018 med dataskyddsförordningen (GDPR). Avsnittet om personuppgifter i Legala handboken håller därför på att uppdateras. Tills dess se t.ex.: GDPR på fem minuter från Datainspektionen och Frågor och svar om dataskyddsförordningen för skolan från SKR.

 

Att skydda varje människas privatliv i en datortät miljö uppmärksammades tidigt i Sverige. "Storebror ser dig" i George Orwells roman "1984", kom för många att bli en symbol för datatekniken som ett hot mot den enskilde.

 

Sverige var också det första land i världen som år 1973 antog en nationell persondatalagstiftning (Datalagen). Denna ersattes 1998 av personuppgiftslagen (PuL) som bygger på ett EU-gemensamt direktiv (dataskyddsdirektivet).

 

Det material som högskolan hanterar innehåller många gånger personuppgifter. All databehandling av personuppgifter ska följa PuL:s bestämmelser.

 

PuL syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks. I lagen står i vilka fall och under vilka förutsättningar personuppgifter får behandlas. Många gånger krävs ett uttryckligt samtycke från den person vars uppgifter högskolan vill behandla.

 

Offentliggörande av namn och andra personuppgifter på Internet förutsätter att man uppfyller de grundläggande kraven på behandling av personuppgifter (9 § PuL) liksom att behandlingen är tillåten enligt 10 § PuL. Det finns även vissa särskilda bestämmelser om s.k. tredjelandsöverföringar (33-35 §§ PuL).

 

På följande sidor finner du kortfattad information om personuppgiftslagen och vad den innebär för högskolan, speciellt när det gäller IT-baserad utbildning.

 

Svar på frågor hittar du under Frågor & svar om personuppgifter. Har du egna frågor, efter att ha läst igenom detta, vänd dig till den som är personuppgiftsansvarig i din organisation eller till högskolans jurist.

 

Direktlänk till Personuppgiftslagen i fulltext samt till datainspektionen och andra bra webbsidor om hantering av personuppgifter finner du till höger. Fler resurser hittar du under Läs- & länktips.

Lagtexter

Personuppgiftslagen - PuL (1998:204)

EU-upplysningens sidor om personuppgifter


Länktips

Datainspektionens sidor om Dataskyddsförordningen (GDPR)

European Data Protection

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens