Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Får jag länka vart som helst utan att fråga?

Fråga

Får jag länka vart som helst utan att fråga?

 

Får t.ex. en kurs i biologi länka till en liten film om cellens liv som finns vid ett universitet i USA (på en öppen hemsida)?


Svar

Ja, det går bra att länka till material som ligger "öppet" på nätet. Det har bekräftats också i en dom i EU-domstolen (C-466/12 Svensson m.fl.).

 

En länk innebär inte vare sig kopiering eller att du gör det material som finns på den webbplatsen tillgängligt för allmänheten. Det spelar ingen roll vilken typ av länk det är fråga om.

 

Det kan dock vara en bra idé och i linje med god "nätetikett" att via e-post meddela webbplatsen om att du lagt en länk dit från din webbsida. Då kan de också informera dig om ändringar eller om den sida du länkar till kommer att tas bort.


Det är däremot inte tillåtet att göra en länk till material som inte ligger öppet, utan som kräver någon form av registrering, medlemskap eller liknande.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk

Brottsbalken (1962:700)


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Upphovsrättsskolan (för elever och lärare i grundskolan)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet och skolkopieringsavtalet)

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens