Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Vilken skydlighet har ett lärosätes jurister att hjälpa universitetslärare?

Fråga

Vilken skydlighet har ett lärosätes jurister att hjälpa universitetslärare att göra rätt, t.ex. genom att svara på juridiska frågor inom rimlig tid och försvara fakulteten när något fel har begåtts som kan drabba den enskilde läraren eller fakulteten?

Svar

Lärosätets jurister är anställda av arbetsgivaren och deras roll är främst att ge råd till högskolans ledning, inte de anställda. Men de kan på ledningens uppmaning ta fram generell vägledning i juridiska frågor och gör också det.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk

Brottsbalken (1962:700)


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Upphovsrättsskolan (för elever och lärare i grundskolan)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet och skolkopieringsavtalet)

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens