Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Vad menas med uttrycket "fair use"?

Fråga

Ibland ser man uttrycket "fair use" (av copyrightskyddat material), vad menas egentligen med det?

 

Svar

"Fair use" är det begrepp som används i upphovsrättsregleringen i USA för att beskriva förutsättningarna för att nyttja material utan tillstånd, jämförbart med inskränkningarna/undantagen i upphovsrätten.

 

I Storbritannien används uttrycket "fair dealing".

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk

Brottsbalken (1962:700)


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Upphovsrättsskolan (för elever och lärare i grundskolan)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet och skolkopieringsavtalet)

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens