Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

När anses ett bearbetat material utgöra ett nytt verk?

Fråga

Hur mycket måste man ändra i ett material för att det skall anses utgöra ett nytt verk?

 

Svar

Det är viktigt att skilja på ändringar och bearbetningar av verk, nya verk skapade i nära anslutning till andra verk, citering av ett material samt referering och återberättande av ett verks innehåll/idé.

 

Vid bearbetning/ändringar av ett verk, kan förändringarna ibland bli så stora och originella att det istället anses vara ett nytt och självständigt verk, skapat i fri anslutning till ett tidigare verk. Upphovsrätten till det "nya" verket är då inte beroende av rätten till originalverket.

 

Men om det inte sker så originella förändringar att det blir ett nytt verk, ska bearbetaren (t.ex. en översättare) ha tillstånd från upphovsmannen/rättshavaren till originalverket får att få utnyttja sin bearbetning.

 

Bearbetningen får i sin tur ett eget upphovsrättsligt skydd.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk

Brottsbalken (1962:700)


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Upphovsrättsskolan (för elever och lärare i grundskolan)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet och skolkopieringsavtalet)

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens