Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Om du inte hittar någon upphovsman att fråga

Fråga

Hur gör man om man vill be om lov men inte hittar någon upphovsman att fråga?

 

Svar

Hjälp med att få fram upphovsmannen till ett anonymt verk (orphan works) kan sökas hos de förvaltningsorganisationer som representerar de upphovsmän och/eller rättshavare som berörs, t.ex. BUS (Bildkonst Upphovsrätt i Sverige) när det gäller bilder.

 

Upphovsmannen kan ha överlåtit hela eller delar av upphovsrätten till annan, t.ex. arbetsgivare, uppdragsgivare, bokförlag, musik- eller filmproducent etc. Det är då rättshavarna du ska söka för att få tillstånd att använda önskat material.

 

Gäller det digital användning av skyddat, men "gammalt" material skapat långt innan digital användning var aktuell, kan det vara så att arbetsgivaren, uppdragsgivaren, bokförlaget eller producenterna inte äger de digitala rättigheterna. Då är det upphovsmannen eller hens arvingar du ska vända dig till. Alla rättigheter innehas av upphovsmannen fram till dess att det överlåts/upplåts en första gång.

 

På exempelvis COPYSWEDE:s hemsida kan man få fram kontaktinformation till ett stort antal förvaltningsorganisationer, vilka kan hjälpa dig att komma vidare.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk

Brottsbalken (1962:700)


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Upphovsrättsskolan (för elever och lärare i grundskolan)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet och skolkopieringsavtalet)

Copyswede

BUS (Bildkonst Upphovsrätt i Sverige)

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens