Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Vem äger en animation, en OH-bild, ett ljud etc.?

Fråga

Vem äger en animation, en OH-bild, ett ljud etc.?

 

Svar

Upphovsrätten innehas normalt av de personer som skapat verken eller av dem som upphovsmannen har överlåtit sin ensamrätt till genom avtal eller överenskommelse (t.ex. ett förlag).

 

Upphovsrätten till verk som skapats i en anställning övergår normalt till arbetsgivaren enligt tumregeln, om personen inte är anställd som lärare/ forskare vid en högskola.

 

Om en lärare vid en högskola skapat något i sin egen undervisning eller forskning, så gäller istället det s.k. lärarundantaget av sedvana. Enligt detta behåller lärare sin ensamrätt även till det som skapats i tjänsten och även om högskolans material och lokaler använts, om inget annat avtalats med institutionen.

 

Studenter som skapat något t.ex. som inlämningsuppgift i en kurs behåller upphovsrätten till det de själva skapat. Om studenten däremot skapat verket inom en antällning, t.ex. en projektanställning vid högskolan, då gäller tumregeln (d.v.s. att upphovsrätten till anställdas verk övergår till arbetsgivaren).

 

Om det gäller ett datorprogram så kan presumtionsregeln och 40 a § i URL gälla. De säger att arbetsgivaren får upphovsrätten till anställdas datorprogram. Men återigen, om det är en lärare som skapat programmet i sin egen undervisning eller forskning - eller på fritiden, så behåller läraren ensamrätten till datorprogrammet, i enlighet med lärarundantaget, d.v.s. om inte annat särskilt avtalats.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk

Brottsbalken (1962:700)


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Upphovsrättsskolan (för elever och lärare i grundskolan)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet och skolkopieringsavtalet)

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens