Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Frågor & svar om upphovsrätt

Undervisningsmaterial

Vem äger lärares utbildningsmaterial, exempelvis föreläsningsunderlag/PowerPoint bilder?

 

Kan en annan lärare ta och använda mitt material i sin undervisning på skolan eller utanför den?

 

Behövs det ett skrivet avtal för att fortsätta använda lärares utbildningsmaterial?

 

Kan institutionen belöna en lärare ekonomiskt för medverkan till skapandet av en webbkurs?

 

Vad gäller om det material en forskare har skapat sprids vidare efter han har slutat?

 

Vad gäller för rättigheter för ett kursmaterial om läraren får ett nytt jobb?

 

Får institutionen använda en kurs om läraren som var med och skapade den har slutat?

 

Har högskolan nyttjanderätt till externa lärares undervisningsmaterial?

 

Kan högskolan återanvända en inspelad föreläsning utan föreläsarens tillstånd?

 

Kan en lärare/föreläsare bestämma att en inspelad föreläsning inte längre får visas?

 

Får det bildmaterial som har tagits fram till en inspelad föreläsning återanvändas?

 

Hur ska lärare skydda sitt undervisningsmaterial?

 

Vad behöver lärare göra för att ha rätten till sina arbeten?

 

Kan en lärare själv sälja ett webbaserat kursmaterial han har fått hjälp att ta fram?

 

Vem äger kursmaterial som är integrerat med en viss lärplattform?

 

Vem äger material (studiehandledning, animation etc.) som lagts upp på en lärplattform?

 

Får högskolan återanvända material skapat av en lärare/doktorand på fritid/arbetstid?

 

Vad gäller för användningen av pensionerade lärares material?

 

Vilka rättigheter har pensionerade lärare till sitt utbildningsmaterial?

 

Vem äger de datorprogram en universitetslärare skriver? 

 

Kan högskolan återanvända och bearbeta mitt material utan samtycke och utan att nämna mitt namn?

 

Är jag skyldig att tillhandahålla utbildningsmaterial i digitalt format?

 
UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens