Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Friskrivningsklausul

Legala handboken.se är ett ideellt projekt. UNIPOLL AB har med stöd av Internetfonden skapat denna webbplats uteslutande i informativt syfte för att ge lärare och studenter bättre tillgång till information om tillämpningen av lagar och regler vid användning av Internet och digitalt material i undervisningen vid svenska högskolor.

 

Syftet med webbtjänsten Legala handboken.se är enbart att informera om juridiken kring e-lärande och att försöka presentera informationen på ett så enkelt och begripligt sätt som möjligt för lärare och studenter, som dagligen har att hantera detta.

 

Följande bör påpekas om innehållet:

  • Det rör sig endast om allmän information som inte riktas till någon enskild fysisk eller juridisk person.
  • Informationen är inte nödvändigtvis heltäckande, fullständig, korrekt eller aktuell.
  • Informationen är ibland länkad till externa webbplatser.
  • Informationen ska inte ses som yrkesmässig eller juridisk rådgivning (om du behöver särskilda upplysningar bör du vända dig till en kvalificerad fackman).

 

Vi strävar efter att informationen på Legala handboken.se ska vara korrekt i alla avseenden. Vi kan dock inte garantera detta, och kan därför heller inte ta något ansvar för eventuella förluster som orsakats av felaktig information på denna webbtjänst. Förändrade omständigheter efter publicering kan t ex ha påverkat fullständigheten eller riktigheten i informationen.

Vi är tacksamma för alla påpekanden om felaktigheter! Om du skulle upptäcka något material eller några länkar på denna webbplats som står i strid mot upphovsrätten ber vi dig meddela oss detta så att vi kan vidta omedelbara åtgärder.

 

Användningen av informationen på denna webbplats sker alltid på egen risk. Varken UNIPOLL AB, Internetfonden eller författarna till innehållet kan hållas ansvariga för några krav eller förluster, oavsett slag, som uppstår indirekt eller direkt på grund av användningen av data eller material från denna webbplats.

 

Du bör självständigt bedöma och kontrollera riktigheten, fullständigheten och tillförlitligheten i informationen på denna webbplats och söka professionell rådgivning vid behov. För att veta vad som gäller i det enskilda fallet behöver du alltid kontakta ditt lärosätes juridiska avdelning.

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens