Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Bli skicklig på att använda lagen rätt - testa dig själv!

Utan att du kanske tänkt så mycket på det så är lärare den yrkesgrupp som dagligen rör sig i internetdjungelns allra snårigaste regelverk.


- Vilka upphovsrättsliga regler gäller i en lärosal?
- Är det tillåtet att kopiera en hel bok eller visa en film?

- Måste jag spara min e-post och i så fall hur länge?

- Får studenternas spela in mina lektioner och lägga upp dem på nätet?

- Vem äger det material som skapas?

- Vilket ansvar har jag för att känsliga personuppgifter inte sprids via högskolans servrar?


Det är mycket lärare måste känna till för att inte av misstag bryta mot lagar och regler, särskilt när det gäller upphovsrätt. Men samtidigt finns det nästan inga rättsfall som gäller upphovsrättsbrott i lärosalar och lärplattformar. Lärosätets ledning och inte lärarna, har det yttersta ansvaret för att personuppgiftshanteringen följer lagen.

 

Så varför ska du då lägga ner tid och möda på att sätta dig in i alla dessa lagar och regler? Jo, för att en lärare ska veta vad som gäller och vara en förebild för sina studenter och elever.

På följande sidor får du hjälp att bearbeta innehållet i "Legala Handboken" i form av instuderingsfrågor, autentiska fall och exempel på hur du kan undvika de värsta fallgroparna. Du tipsas också om några undantag och genvägar som du bör känna till och kunna utnyttja.

 

Du kan testa dina kunskaper genom att svara på några frågor ur en frågebank. Frågorna slumpas och Du får direkt veta resultatet. När som helst och så ofta du vill kan du själv kontrollera dina kunskaper.

 

Använd materialet i den ordning som passar dig bäst, men det kan vara klokt att först läsa igenom studieguiden.

 

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens