Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Ansvar när en student orsakar ett upphovsrättsintrång

Fråga

Kan en lärare göra sig skyldig till medhjälp (enligt 23 kap 4 § i brottsbalken) till upphovsrättsintrång på Internet, om han eller hon inte kontrollerat vad studenter och andra har publicerat på diskussionsforum i hans webbkurs?

 

 

Vilket ansvar har jag som lärare och vilket ansvar har studenten?

 

Har någon annan, t.ex. rektor, ett ansvar om något skulle "gå galet" och ett upphovsrättsintrång inträffa?

 

 

Svar

Ansvaret för ett otillåtet nyttjande kan omfatta flera personer, som direkt ansvariga och/eller som medverkande.

 

I undervisningssammanhang bör studenterna ha fått begriplig information om de mest grundläggande reglerna för hur "andras" material får användas.

 

Om sedan läraren eller skolledningen ansvarar för intrång som sker via läroanstaltens nätverk och/eller webbplatser, beror troligen på vilken information och förhållningsregler som utfärdats av skolledningen.

 

Tillsynen över att lagöverträdelser på upphovsrättens område inte begås skall, för att skolledningen skall gå fri, betraktas som tillräckliga. Helt klart är att ingen tillsyn t.ex. genom total avsaknad av hanteringsregler för information, är otillräckligt och kan medföra ansvar för intrång – och kanske i första hand – hos skolledningen.

 

Se t.ex. NJA 1985 s. 909, avseende en kvällstidnings intrång i ett förlags rättigheter till en nedtecknad intervju med Palme där Högsta Domstolen uttalade följande:

 

"Samtidigt måste också - och kanske i första hand - ansvar för brott mot upphovsrättslagen kunna utkrävas av någon med ledande ställning inom tidningsföretaget på den grunden att tillsynen över att lagöverträdelser på upphovsrättsområdet inte begås i verksamheten har varit otillräcklig".

 

Även ansvarighetsreglerna enligt Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (BBS-lagen), kan bli aktuella att tillämpa för läraren och skolledningen om otillåtet material görs tillgängligt via ett diskussionsforum, eller liknande, på skolans webbplats.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk

Brottsbalken (1962:700)


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Upphovsrättsskolan (för elever och lärare i grundskolan)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet och skolkopieringsavtalet)

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens