Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Har olika länder samma lagar om upphovsrätt?

Fråga

Har olika länder samma lagar om upphovsrätt?

Svar

Nej, men det finns långtgående krav på harmonisering så de nationella lagarna har ungefär liknande innehåll och ska, inom EU, tolkas på samma sätt.


Tolkningen i icke-EU länder kan ha en något annan utformning och tolkning.


Läs mer om det på denna sida i Legala handboken: Internationella överenskommelser.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk

Brottsbalken (1962:700)


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Upphovsrättsskolan (för elever och lärare i grundskolan)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet och skolkopieringsavtalet)

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens