Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Filmer från UR eller någon TV-kanals Play-funktion

Fråga

Kan jag som lärare använda filmer från UR (Utbildningsradion) eller någon TV-kanals Play-funktion i min undervisning?

Svar

Även om högskolan och skolan båda har avtalslicenser med Bonus Copyright Access som tillåter användning av copyrightskyddat material i en sluten krets (d.v.s. inom själva undervisningen antingen i skolans lokaler eller bakom personlig inloggning i en lärplattform) så gäller detta inte för rörliga bilder och ljudfiler t.ex. videofilmer och radioprogram utan för dessa medier krävs ett avtal med Copyswede.

 

Det är kommunerna som har slutit avtal med Copyswede och har din högskola/skola ett avtal med en mediecentral så kan du visa filmer via dem i lärosalen – inte annars.

 

Läs mer om hur du får använda film samt radio och TV-program i undervisningen på Copyswedes hemsida:

 

När det gäller UR:s produktion så finns särskilda avtal som gör det möjligt att visa programmen i lärosalen om din organisation är ansluten till UR Access.

 

Läs mer om UR-Access och hitta listor över anslutna lärosäten och mediecentraler.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk

Brottsbalken (1962:700)


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Upphovsrättsskolan (för elever och lärare i grundskolan)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet och skolkopieringsavtalet)

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens