Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Begränsningar i yttrandefriheten

Begränsningar i yttrandefriheten och informationsfriheten får aldrig gå längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Så skriver lagen, men vad innebär det i realiteten?

 

Som ett exempel på begränsningar anges i motiven till bestämmelsen just skydd för upphovsrätten och närstående rättigheter till denna. Vid utformningen av upphovsrätten ska därför vikten av vidast möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet beaktas i sånt som rör politiska, vetenskapliga och kulturella angelägenheter, står det skrivet.

 

Detta innebär dock inte att du fritt kan ladda hem och använda texter och bilder från Internet i din undervisning eller på en kurswebb. Inom högskolan har det fram till januari 2014 varit ännu krångligare att använda sig av digitalt än av tryckt material i undervisningen. Detta berodde på att digitalt publicerat material inte omfattades av det kopieringsavtal, som alla svenska lärosäten är anslutna till.

Nu finns ett nytt avtal som ger lärare och studenter rätt att kopiera och dela webbsidor och annat digitalt material, men inte mer än motsvarande 15 A4-sidor eller 15% från en och samma källa per år (15/15 regeln) och bara via papperskopior, USB, E-post, en lösenordsskyddad kurswebb eller via högskolans intranet, och enbart i undervisningssyfte.

 

Lärare och studenter har alltså numera rätt att skriva ut en hemsida eller artikel de hittat på nätet och kopiera upp den för att dela ut den till varandra. De kan också dela digitalt så länge de följer Bonusavtalets regler. Det enklaste är dock fortfarande att länka till det man vill dela och uppmana de andra i kursen att skriva ut innehållet för eget bruk (eller läsa det direkt på skärmen). Läs mer om detta under avsnittet om upphovsrätt samt om hur du löser olika situationer i de frågor och svar som rör användning av upphovsrättsligt skyddat material.

Lagtexter

Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469)

Regeringsformen (1974:152)

Tryckfrihetsförordningen, med Offentlighetsprincipen (1949:105, 2 kap.)

Lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden


Länktips

Europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna (pdf)

Myndigheten för radio och tv, se sidorna om internetpublicering och utgivningsbevis

Statskontoret

Yttrandefriheten på nätet (guide från Internetstiftelsen)

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens