Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Att utse en ansvarig utgivare för webbsidor

Om en webbsida har en ansvarig utgivare går det att publicera personuppgifter utan samtycke. Detta beror på att tryckfrihetsförordningen sätter personuppgiftslagen ur spel, eftersom grundlagar gäller före andra lagar och regler (se även § 7 PuL). Beakta dock undantaget av denna regel för myndigheter, d.v.s. en högskola måste - trots utgivningsbevis - fortfarande följa PuL (se avsnittet Vem är ansvarig?).

 

Det innebär samtidigt att rektor, som högste chef, blir ytterst ansvarig för all webbrelaterad verksamhet vid högskolan. Därför blir det ännu viktigare att ha full kontroll över vad som skrivs på högskolans samtliga officiella och privata webbsidor, d.v.s. även på de webbsidor som är lösenordsskyddade (t.ex. en kurswebb).

 

Publicering av text, bild, fotografier, teckningar, grafik, illustrationer, ljud, ska alltid följa gällande upphovsrättslagstiftning (se även avsnittet om upphovsrätt). Den säger t.ex. att upphovsmannen alltid har ensamrätt att bestämma över sin text och sina bilder, om inte annat överenskommits i ett avtal (t.ex. med ett förlag), och du måste därför fråga om lov innan publicering sker.

Publicering av material som innebär upphovsrättsintrång, hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, olaga våldsskildring, förtal och förolämpning är alltid straffbart. Rektor kan därför, trots att hon eller han inte känner till eller har medverkat i en publicering, därför riskera att bli straffad.

 

Flera högskolor, men inte alla, har utsett webbansvariga personer som har till uppgift att kontinuerligt gå igenom och se till så att innehållet inte strider mot befintliga lagar och regler.

 

Ta därför reda på hur det förhåller sig på din arbetsplats och de interaktiva webbsidor och forum du eventuellt ansvarar för.

Lagtexter

Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469)

Regeringsformen (1974:152)

Tryckfrihetsförordningen, med Offentlighetsprincipen (1949:105, 2 kap.)

Lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden


Länktips

Europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna (pdf)

Myndigheten för radio och tv, se sidorna om internetpublicering och utgivningsbevis

Statskontoret

Yttrandefriheten på nätet (guide från Internetstiftelsen)

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens