Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Vem är ansvarig?

Bestämmelserna i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) och tryckfrihetsförordningen (TF) bygger på principen om ensamansvar. Ensamansvar innebär att endast en person av de som medverkat till publiceringen kan straffas.

 

Dessutom är ansvaret successivt. Detta innebär att ansvaret i första hand vilar på den som står närmast brottet, t.ex. utgivaren.

 

Ansvaret är också formellt vilket innebär att det vilar på den som anges som ägare eller ansvarig utgivare enligt TF eller YGL (d.v.s. rektor om det gäller en högskolas webbplats).

 

Sedan 1 januari 2003 går det att formellt reglera ansvaret för vad som publiceras på webben. En ändring i grundlagen gör att det numera går att utse en ansvarig utgivare för en webbplats, på samma sätt som för en tidning eller en periodisk tidskrift.

För att det ska gälla måste högskolan (d.v.s. den som äger webbplatsen) först ha ansökt om grundlagsskydd och anmält en ansvarig utgivare hos Myndigheten för Radio och TV. Detta kostar f.n. 2000 kr. Man ska dock beakta att personuppgiftslagen (PuL) fortfarande gäller för myndigheter, även om de har beviljats utgivningsbevis.

 

Även företag och privatpersoner kan grundlagsskydda sina webbplatser, vilket har utnyttjats i allt större omfattning. Man kan söka i registret hos Myndigheten för Radio och TV om någon har utgivningsbevis.

Lagtexter

Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469)

Regeringsformen (1974:152)

Tryckfrihetsförordningen, med Offentlighetsprincipen (1949:105, 2 kap.)

Lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden


Länktips

Europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna (pdf)

Myndigheten för radio och tv, se sidorna om internetpublicering och utgivningsbevis

Statskontoret

Yttrandefriheten på nätet (guide från Internetstiftelsen)

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens