Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Vad innebär grundlagsskyddet?

Yttrandefriheten ingår som moment i alla andra friheter som tas upp i 2 kap. 1 § första stycket Regeringsformen (RF). Friheten att yttra sig i tryckt skrift regleras närmare i tryckfrihetsförordningen (TF), medan friheten att yttra sig i radio, TV, filmer, video, ljud upptagningar m.m. behandlas i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).

 

Det särskilda grundlagsskydd som stadgas i tryckfrihetsförordningen (TF) och som i väsentliga delar har överförts till yttrandefrihetsgrundlagen innebär att det krävs dubbel täckning vid kriminalisering av handlingar som omfattas av grundlagsskyddet.

 

Dubbel täckning betyder att handlingarna både ska vara kriminaliserade i tryckfrihetsförordningen (TF) eller i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) och i vanlig lag, oftast brottsbalken, för att kunna vara straffbara.

De brott som omfattas är bland annat:

 

  • brott mot rikets säkerhet,
  • hets mot folkgrupp,
  • barnpornografibrott,
  • olaga våldsskildring,
  • förtal och förolämpning.

 

Upphovsrättsintrång innebär inte tryckfrihetsbrott eller yttrandefrihetsbrott, eftersom man gör undantag för upphovsrättens tillämpning i både TF 1:8 och YGL 1:12.

 

Sedan 2017 finns det en visselblåsarlag (2016:749) som gör det förbjudet för arbetsgivaren att bestraffa arbetstagare som larmar om oegentligheter och missförhållanden på arbetsplatser. Läs mer på fackförbundet Visions hemsida.

Lagtexter

Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469)

Regeringsformen (1974:152)

Tryckfrihetsförordningen, med Offentlighetsprincipen (1949:105, 2 kap.)

Lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden


Länktips

Europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna (pdf)

Myndigheten för radio och tv, se sidorna om internetpublicering och utgivningsbevis

Statskontoret

Yttrandefriheten på nätet (guide från Internetstiftelsen)

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens