Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Att lägga ut dikter på en kurswebb

Fråga

Jag är lärare i svenska och vill kunna lägga ut dikter av olika författare på min kurswebb för att illustrera mitt kursmaterial.

 

Dikterna är hämtade från en antologi som spänner över en lång tidsrymd. Vilka regler gäller?

 

Svar

Det återkommande svaret är att det inte finns någon legal rätt att utan tillstånd framställa den digitala kopia (t.ex. via inskanning, nedladdning från nätet eller från en CD-ROM, DVD eller liknande) som ska göras tillgänglig på kurswebben.

 

Rätten till privat kopiering, citat, fria återgivande av konstverk o.s.v. kan inte göras gällande (se ovan). Finns ingen Creative Commons-licens eller liknande eller avtalslicens som täcker den kopieringen måste du alltså fråga den som äger eller förvaltar rättigheterna om lov att digitalisera (kopiera), innan du kan publicera det på kurswebben.

 

Vad gäller enligt Högskoleavtalet med Bonus Copyright Access?

Du får kopiera och dela högst 15 %, dock max 15 sidor från samma fysiska publikation per student per kalenderhalvår, om lärosätet har Högskoleavtal med Bonus Copyright Access. Från en och samma digitala förlaga, t.ex. en antologi på nätet, får du kopiera och dela motsvarande 15 A4-sidor per student per kalenderhalvår, förutsatt att lärosätet har Högskoleavtal med Bonus Copyright Access.

 

Åtkomsten till det kopierade materialet måste vara begränsad till lärosätets personal och studenter.

 

Kopieringsavtalen med Bonus Copyright Access ger inte rätt att lägga upp kopierat material publikt.

 

Upphovsmannens namn och källan måste anges på eller i anslutning till kopian.

 

Vad gäller enligt Skolkopieringsavtalet med Bonus Copyright Access?

Du får kopiera och dela högst 15 %, dock max 15 sidor från samma fysiska publikation per elev per kalenderhalvår, om lärosätet har Skolkopieringsavtal med Bonus Copyright Access. Från en och samma digitala förlaga, t.ex. en antologi på nätet, får du kopiera och dela motsvarande 15 A4-sidor per elev per kalenderhalvår, förutsatt att lärosätet har Skolkopieringsavtal med Bonus Copyright Access.

 

Enligt Skolkopieringsavtalet måste åtkomsten till det kopierade materialet vara begränsad till skolans personal och elever samt elevernas vårdnadshavare.

 

Kopieringsavtalen med Bonus Copyright Access ger inte rätt att lägga upp kopierat material publikt.

 

Upphovsmannens namn och källan måste anges på eller i anslutning till kopian.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk

Brottsbalken (1962:700)


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Upphovsrättsskolan (för elever och lärare i grundskolan)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet och skolkopieringsavtalet)

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens