Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Kopiering av texter från t.ex. en CD-skiva till en kurswebb

Fråga

Jag är lärare. Får jag kopiera texter från en webbplats, CD-skiva eller liknande och lägga upp dem på min kurswebb för att använda i undervisningen?

 

Svar

Det återkommande svaret är att det inte finns någon legal rätt att utan tillstånd framställa den digitala kopia (t.ex. via inskanning, nedladdning från nätet eller från en CD-ROM, DVD eller liknande) som ska göras tillgänglig på kurswebben. Rätten till privat kopiering, citat, fria återgivande av konstverk o.s.v. kan inte göras gällande.

 

Finns ingen Creative Commons-licens eller liknande eller avtalslicens som täcker den kopieringen måste du alltså fråga den som äger eller förvaltar rättigheterna om lov att digitalisera (kopiera), innan du kan publicera det på kurswebben.

 

Vad gäller enligt Högskoleavtalet med Bonus Copyright Access?

Du får kopiera och lägga upp motsvarande 15 A4-sidor från samma digitala förlaga, t.ex. från en webbplats eller en CD-skiva innehållande text, bild eller noter (inte ljud och rörlig bild), på kurswebben per kalenderhalvår.  Förutsättningen är att kurswebben endast är åtkomlig för lärosätetes personal och studenter och att lärosätet har Högskoleavtal med Bonus Copyright Access.  

 

För att få lägga upp skyddat material på publika kurssidor eller annat forum dit andra än lärosätets personal och studenter har access krävs särskilt tillstånd från rättighetshavarna.

 

Upphovsmannens namn och källan måste anges på eller i anslutning till kopian.

 

Vad gäller enligt Skolkopieringsavtalet med Bonus Copyright Access?

Du får kopiera och lägga upp motsvarande 15 A4-sidor från samma digitala förlaga, t.ex. från en webbplats eller en CD-skiva innehållande text, bild eller noter (inte ljud och rörlig bild), på kurswebben per kalenderhalvår.  Förutsättningen är att kurswebben endast är åtkomlig för skolans personal, elever och vårdnadshavare och att skolan har Skolkopieringsavtal med Bonus Copyright Access.  

 

För att få lägga upp skyddat material på publika kurssidor eller annat forum dit andra än skolans personal, elever och vårdnadshavare har access krävs särskilt tillstånd från rättighetshavarna.

 

Upphovsmannens namn och källan måste anges på eller i anslutning till kopian.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk

Brottsbalken (1962:700)


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Upphovsrättsskolan (för elever och lärare i grundskolan)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet och skolkopieringsavtalet)

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens