Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Användning av artiklar från campusnätet i en kurswebb

Fråga

Jag hittade en bra artikel i en e-tidskrift som jag vill använda i undervisningen.

 

Universitetsbibliotek har ett abonnemang på denna e-tidskrift, men mina nätstudenter jobbar hemifrån och det är enbart de studenter som loggar in via campusnätet som idag kan komma åt bibliotekets e-tidskrifter.

 

Får jag som lärare ladda ner artikeln från vårt campusnät (en pdf-fil) och lägga upp den i kurswebbens referensbibliotek om kurswebben är lösenordsskyddad?

 

Om kurswebben har möjlighet till gästinloggning, d.v.s. även är öppen för blivande studenter och andra intresserade?

 

Svar

I det här sammanhanget är det viktigt att se om abonnemanget på e-tidskriften i sig innehåller några bestämmelser/licensvillkor som gör detta möjligt. Såväl universitetsbiblioteket som dess låntagare alternativt e-tidskriftens användare är bundna av licensvillkoren som anger hur material får användas.

 

Den som tecknat en licens, har att följa avtalets bestämmelser istället för lagtexten.


Saknas begränsande licensbestämmelser, så är problemet att den PDF-fil som ska göra e-artikeln tillgänglig för en viss grupp utanför campusnätet, ändå inte kan framställas utan tillstånd. Det är här inte fråga om kopiering och användning för privat bruk.

 

Vad gäller enligt Högskoleavtalet med Bonus Copyright Access?

Om licensvillkoren med e-tidskriften inte begränsar hur lärosätet får kopiera och dela artikeln får du kopiera motsvarande 15 A4-sidor från samma digitala förlaga och dela kopian via slutet nätverk dit endast lärosätets personal och studenter har åtkomst, förutsatt att lärosätet har Högskoleavtal med Bonus Copyright Access.

 

Obligatorisk förlagsutgiven kurslitteratur får inte kopieras enligt kopieringsavtalet, om mer än 15 sidor ska läsas ur verket.

 

Så länge kurswebbens möjlighet till gästloggin inte utnyttjas kan kopieringen göras i enlighet med kopieringsavtalets regler.

 

Om kurswebben däremot öppnas för andra än lärosätets personal och studenter kan kopieringen inte göras med stöd av Bonus Copyright Access avtal.

 

Upphovsmannens namn och källan måste anges på eller i anslutning till kopian.

 

Vad gäller enligt Skolkopieringsavtalet med Bonus Copyright Access?

Om licensvillkoren med e-tidskriften inte begränsar hur skolan får kopiera och dela artikeln får du kopiera motsvarande 15 A4-sidor från samma digitala förlaga och dela kopian via slutet nätverk dit endast skolans personal, elever och vårdnadhavare har åtkomst, förutsatt att skolan har Skolkopieringsavtal med Bonus Copyright Access.

 

Kopiering ur förlagsutgivna läromedel är tillåten enligt ovan, om lärare och elever har en normal tillgång på förlagsutgivna läromedel.

 

Så länge kurswebbens möjlighet till gästloggin inte utnyttjas kan kopieringen göras i enlighet med avtalets regler.

 

Om kurswebben däremot öppnas för andra än skolans personal, elever och vårdnadshavare kan kopieringen inte göras med stöd av Bonus Copyright Access avtal.

 

Upphovsmannens namn och källan måste anges på eller i anslutning till kopian.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk

Brottsbalken (1962:700)


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Upphovsrättsskolan (för elever och lärare i grundskolan)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet och skolkopieringsavtalet)

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens