Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Mejlutskick av en artikel i pdf-format till nätstudenter

Fråga

Kan läraren skicka ut en artikel som har skrivits ut som en PDF-fil till de nätstudenter som läser vid ett universitet om de har en @universitetet.se e–post adress, och de inte har möjlighet att koppla upp sig via universitetets proxyserver och själv ladda ner artikeln?

 

Svar

Frågan här är dels om det finns en rätt för läraren att framställa kopior i form av PDF-filer, utan tillstånd och ersättning, samt vad läraren kan göra med en sådan kopia. Då det inte är fråga om kopiering för privat bruk krävs artikeln tillhandahålls med en licens, t.ex. Creative Commons-licens, som tillåter den typen av förfogande eller att detta är tillåtet enligt den avtalslicens skolan tecknat.

 

Vad gäller enligt Högskoleavtalet med Bonus Copyright Access?
Om lärosätet har Högskoleavtal med Bonus Copyright Access och lärosätet inte har ingått annat avtal som begränsar hur det digitalt lagrade verket får användas, får du ladda ner motsvarande 15 A4-sidor från en och samma digitala förlaga till dig själv och till dina studenter per kalenderhalvår. Du får skanna in 15 %, dock högst 15 sidor, från samma analoga förlaga t.ex. från en bok eller ett nummer av en tidskrift till dig själv och till dina studenter per kalenderhalvår.


Kopiorna får delas i slutet nätverk dit endast lärosätets personal och studenter har åtkomst (t.ex. på en lärplattform eller via e-post till studenterna).

 

För kopiering av obligatorisk förlagsutgiven kurslitteratur gäller särskilda regler, se Bonus Copyright Access hemsida.

 

Upphovsmannens namn och källan måste anges på eller i anslutning till kopian.

 

Vad gäller enligt Skolkopieringsavtalet med Bonus Copyright Access?
Om skolan har Skolkopieringsavtal med Bonus Copyright Access och skolan inte har ingått annat avtal som begränsar hur det digitalt lagrade verket får användas, får du ladda ner motsvarande 15 A4-sidor från en och samma digitala förlaga till dig själv och till dina elever per kalenderhalvår. Du får skanna in 15 %, dock högst 15 sidor, från samma analoga förlaga t.ex. från en bok eller ett nummer av en tidskrift till dig själv och till dina elever per kalenderhalvår.


Kopiorna får delas i slutet nätverk dit endast skolans personal, elever och vårdnadshavare har åtkomst (t.ex. på en lärplattform eller via e-post till eleverna).

 

För kopiering ur förlagsutgivna läromedel gäller särskilda regler, se Bonus Copyright Access hemsida.

 

Upphovsmannens namn och källan måste anges på eller i anslutning till kopian.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk

Brottsbalken (1962:700)


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Upphovsrättsskolan (för elever och lärare i grundskolan)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet och skolkopieringsavtalet)

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens