Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Är en text på Internet alltid skyddad?

Fråga

Är en text på Internet alltid skyddad av upphovsrättslagen?

 

Svar

Alla texter och bilder som är originella är skyddade av upphovsrätt. Skyddet gäller helt oberoende av i vilket medium (papper eller digitalt) som verket återfinns i. Det innebär att det inte är fritt att använda material bara för att det "finns på nätet". Någon har skapat det och har upphovsrättsligt skydd. Skyddet upphör först när skyddstiden löpt ut, 70 år efter upphovsmannens dödsår, se fria verk.


Tillstånd kan dock erhållas t.ex. via enkla uttalanden som "Bilderna är fria att användas" eller liknande på den webbplats där bilderna görs tillgängliga och det inte är helt osannolikt att den som gjort text och bild tillgänglig också är upphovsman/rättshavare till bilderna.

 

Idag är det ganska vanligt att material tillgängliggörs med en s.k. Creative Common licens som anger hur det kan utnyttjas, se t.ex. Wikipedia. Läs mer om detta under Öppna lärresurser.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk

Brottsbalken (1962:700)


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Upphovsrättsskolan (för elever och lärare i grundskolan)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet och skolkopieringsavtalet)

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens