Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Publicering av personlig e-post och vanliga brev

Fråga

Kan man utan avsändarens godkännande publicera innehållet i personlig e-post och vanliga brev på en hemsida?

 

Svar

Svaret är nej. Privata brev kan vanligtvis inte publiceras på en webbplats (d.v.s. göras tillgängliga för allmänheten) utan tillstånd från avsändaren (upphovsmannen).

 

Avsändandet av ett personligt brev är inte att jämställa med att brevet blivit offentliggjort, avsändaren kan inte anses haft för avsikt att göra innehållet tillgängligt för allmänheten. Det innebär att brevet inte kan nyttjas på något sätt utan tillstånd från avsändaren. Nyttjanden som t.ex. privat kopiering och citat enligt inskränkningarna/undantagen i 2 kap URL förutsätter av materialet dessförinnan offentliggjorts/utgivits eller överlåtits.

 

Författaren Ulf F skickade ett privat brev (som ansågs vara ett litterärt verk) till ett antal kvinnor. Brevet publicerades utan hans tillstånd i en bok. Det bedömdes (1999) som intrång i hans upphovsrätt. Brevet fick inte ens citeras eftersom det privata utskicket inte var ett offentliggörande.

 

Korta meddelanden som inte uppvisar någon originalitet, exempelvis "Jag sitter i möte", "Vi ses snart", "Ok" är inte originella och skyddas inte av upphovsrätt och kan därmed publiceras. Men om det sker i syfte att sprida allvarliga nedsättande rykten om den personen som skrivit dem kan det dock medföra förtal eller om det finns en underförstådd överenskommelse att meddelanden är konfidentiella kan det bli fråga om avtalsbrott.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk

Brottsbalken (1962:700)


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Upphovsrättsskolan (för elever och lärare i grundskolan)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet och skolkopieringsavtalet)

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens