Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Upphovsrätt till personlig e-post och vanliga brev

Fråga

Hur är det med upphovsrätt till personlig e-post och vanliga brev? Skyddas de av upphovsrättlagen eller inte?

 

Svar

Om (personliga) brev ska få ett upphovsrättsligt skydd ska texten vara originell. Det spelar ingen roll om det är ett vanligt pappersbrev, e-post, SMS eller någon annan form av meddelande. Material i nätverksmiljö har samma skyddsförutsättningar som text på papper.

 

Ett antal av Gustaf Frödings privata brev har av Högsta Domstolen ansetts vara av "sådan egenart till form och innehåll, att det måste anses utgöra skrifter av sådan beskaffenhet" att de hade upphovsrättsligt skydd, se NJA 1921 s. 579.

 

Det är alltså helt utan betydelse om det är ett material som är skapat i ett högst privat sammanhang utan syfte att vara originellt.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk

Brottsbalken (1962:700)


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Upphovsrättsskolan (för elever och lärare i grundskolan)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet och skolkopieringsavtalet)

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens