Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Användning av UR:s material i webbaserade kurser

Fråga

Ljudband och videofilmer från UR som har beställts via AV-centralen, används i ett fysiskt klassrum. Men, en del av studenterna läser kursen på distans och finns på annan ort. Deras klassrum är därför virtuellt.

 

Är det tillåtet för mig som lärare att använda (Utbildningsradions) UR:s material i webbaserade kurser, om webbmiljön har individuell inloggning?

 

Svar

I sammanhanget måste man undersöka om det finns några särskilda avtal med Utbildningsradion, som närmare bestämmer hur deras material får användas. Avtalets innehåll gäller då istället för bestämmelserna i lagen (URL), då dessa inte är tvingande utan går att avtala bort.


Problemet är annars att det egentligen inte finns något sätt för läraren, universitetet eller högskolan/skolan att på ett legalt sätt framställa den digitala kopia som behövs för användandet i webbmiljön.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk

Brottsbalken (1962:700)


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Upphovsrättsskolan (för elever och lärare i grundskolan)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet och skolkopieringsavtalet)

STIM (särskilt deras sidor om upphovsrätt)

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens