Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Får jag använda en del ur en inspelning av "Trollflöjten"?

Fråga

Får jag använda en MIDI-fil av en del ur en inspelning av Mozarts "Trollflöjten" på min kurswebb eftersom det är fri musik?

 

Svar

De musiker som framfört Trollflöjten samt den musikproducent som producerat och spelat in framförandet, har s.k. närstående rättigheter till sitt framförande respektive till sin inspelning.

 

Musikproducenten har oftast redan innan inspelningen förvärvat rätten att spela in och göra musikernas (och ev. andra artisters) framföranden tillgängliga.

 

I det här fallet har verket – Mozarts Trollflöjten – inte längre något upphovsrättsligt skydd ("fri musik"), men skyddet för producent och musiker finns troligen kvar om inte inspelningen är äldre än 70 år.

 

Problemet blir att det egentligen inte finns någon rätt att utan tillstånd framställa den digitala kurswebbskopian (här MIDI-filen).

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk

Brottsbalken (1962:700)


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Upphovsrättsskolan (för elever och lärare i grundskolan)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet och skolkopieringsavtalet)

STIM (särskilt deras sidor om upphovsrätt)

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens