Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Frågor och svar om förvaltning och examination

Har administratörer och andra ansvariga för utbildningsplattformar (LMS:er) tystnadsplikt?

 

Vem är ansvarig för buggar i en utbildningsplattform (LMS)?

 

Vem är ansvarig vid examination online?

 

Vem är ansvarig om en student inte fått tillgång till webbaserat material i tid inför tentamen?

 

Hur kan jag försäkra mig om att det är rätt person som lämnar in en nätbaserad tentamen?

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens