Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Plagiat

Plagiat är egentligen inte är ett rättsligt begrepp, utan med detta menas en litterär eller konstnärlig stöld. Ett plagiat är ett oredovisat lån ur en annan persons produktion.

 

Ett plagiat är också raka motsatsen till en förfalskning. När förfalskaren utger sitt eget verk för att vara en annans, så utger plagiatören en annans verk för att vara sitt eget.

 

Plagiat föreligger även när likheten med ett verk som redan finns är så stor, att vad som utges för ett nytt självständigt verk inte kan anses vara detta. Det vill säga när du kopierar och använder någon annans texter eller bilder i din egna uppsats eller hemtentamen utan att ange källan, så att det framstår som om det är du som skapat dem.

 

Men, är plagiat verkligen så vanligt vid svenska högskolor? Ja, ingen vet riktigt hur ofta studenter "lånar" andras texter, bilder och musik i sina hemtentor. Men under de år som Universitetskanslersämbetet (f.d. Högskoleverket) har granskat disciplinärenden har plagiering varit den vanligaste orsaken till att studenter blir föremål för disciplinåtgärder. Se rapporten "Disciplinärenden 2018 vid universitet och högskolor".

 

Eftersom påverkan och inspiration är naturliga element när nya verk skapas, kan det vara mycket svårt att avgöra när ett verk har plagierats eller om en omedveten eller medveten påverkan har lett till att två verk uppvisar stora likheter.

 

Ett misstänkt plagiat kanske inte alls beror på något medvetet fusk från studentens sida utan kan vara ett resultat av otydliga instruktioner eller missförstånd. Okunskap kan göra att studenten inte vet hur man citerar, återger eller refererar till andras texter. En del studenter tror t.ex. att de inte behöver skriva en källhänvisning om de själva översatt en text till svenska. Det stämmer naturligtvis inte, källan måste alltid anges.

 

En annan orsak till plagiering enligt KTH:s handbok (s. 8) är följande: "Inte alla studenter [...] inser att de måste lämna in arbeten som visar på en personlig förståelse av ämnet. Alla inser heller inte att om de inte använder någon annans teorier eller arbeten för att motivera och förstärka sina egna texter kan läraren inte avgöra huruvida studenten verkligen har förstått källtexten."

 

På Internet kan studenter hitta texter som lätt kan kopieras och användas. Med ökad tidspress och ökade krav kan frestelsen bli för stor. Förr hade studenterna bara tillgång till tryckt material och hemtentamen och gruppexaminationer var inte lika vanligt.

 

De flesta högskolor har idag tillgång till digitala verktyg som kan avslöja misstänkta plagiat, t.ex. det svenska Urkund och det internationella verktyget Turnitin. Ett annat sätt för läraren att kontrollera en inlämning kan vara att välja en specifik fras i texten och söka på den i Google. Förekommer frasen i andra texter så bör den komma upp i sökresultaten.

 

Turligt nog är bättre pedagogik och examination de mest effektiva sätten att bekämpa fusk och plagiat. Tydliga riktlinjer och instruktioner är exempel på framkomliga vägar, liksom att se skrivandet som en process där det första steget kan vara att samla information genom att klippa och klistra från digitala källor. Den första inlämningen ses då mer som ett utkast och med konstruktiv återkoppling och instruktioner om källhantering får studenten möjlighet att arbeta om sin text och lär sig samtidigt hur man skriver ett enskilt arbete.

 

I KTH:s handbok "Hjälp studenterna att undvika plagiering" av Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling, finns förslag på hur lärare kan integrera förebyggande åtgärder mot plagiering i den löpande undervisningen. Genom att tillämpa det som beskrivs i handboken kan dyrbar lärartid sparas in samtidigt som studenternas lärande förbättras.

 

Vill du lära dig mer? Testa då Göteborgs universitets öppna och nätbaserade kurs för lärare och studenter. Här har man samlat information om akademisk integritet och hur du förebygger plagiering på ett ställe som är lättillgängligt för alla.

Referenser

Att fuska och plagiera - Ett sätt att leva eller ett sätt att överleva? Hult, Å., Hult, H., Rapport 6, CUL, Linköpings universitet (2003)

Flexibelt lärande - Lärande examination (pdf), pilotstudie av Gunnarsson m fl., Göteborgs universitet (2002)


Anknytande rättsområden

Upphovsrätt


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Hjälp studenterna att undvika plagiering (pdf), finns även på engelska (KTH:s handbok)

Den interaktiva antiplagieringsgudien (Högskolan i Jönköping)

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens