Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Användning av sociala medier

Innan du tar steget ut i sociala medier kan det vara en bra idé att tänka igenom syftet och målsättningen. Finns det t.ex. sociala funktioner i skolans lärplattform som du kan utnyttja eller vill du bli aktiv i de öppna sociala kanalerna? Det ena uteslutar inte det andra, så du kan naturligtvis göra bägge delarna.

 

Kommer du att skriva i egenskap av privatperson eller som representant för din högskola eller universitet? Om du bloggar som privatperson så måste du ange detta tydligt. Om du har planerat att blogga etc. i tjänsten, kolla då upp om ditt lärosäte har en policy för sociala medier. Ett exempel är Lunds universitets råd och stöd för den som använder sociala medier i tjänsten, några andra finns under Läs- och länktips.

 

Ett annat ställningstagande är hur verktyget ska fungera. Ska det vara en informationskanal eller införlivas i undervisningen, och i så fall på vilket sätt? Många använder också sociala medier för omvärldsbevakning eller som ett sätt att hålla kontakt med kollegor på andra lärosäten. På nätet kan du hitta inspiration och idéer. Filmerna om sociala medier som du hittar här ger en första översikt och introduktion.

Är ni flera i ett lärarteam som kommer att göra uppdateringar bör ni sätta upp rutiner för hur det ska ske, hur ni ska svara på kommentarer och agera om det skulle dyka upp olämpligt eller olagligt material.

 

Det är viktigt att känna till de lagar och regler som kan påverka ditt agerande i de sociala medierna. Det som publiceras för organisationens räkning i sociala medier måste t.ex. följa reglerna i PuL. Hur långt organisationens ansvar sträcker sig beror på hur tjänsten är utformad, om det finns någon möjlighet att bestämma över användares inlägg. I de flesta fall (Facebook, YouTube, bloggar o.s.v.) innebär det att ansvaret även gäller personuppgifter som publiceras i användarkommentarer, medan för Twitter bara de personuppgifter som organisationen själv publicerar.

 

Bortsett från reglerna om personuppgifter, upphovsrätt, offentlighet och arkivering, har en myndighet även ett visst ansvar enligt BBS-lagen. Om du tvekar när det gäller de rättsliga aspekterna är de riktlinjer för sociala medier som E-delegationen har tagit fram till god hjälp.

Lagtexter

Lag (1998:128) om ansvar för elektroniska anslagstavlor

Brottsbalken (1962:700) om brott & påföljder


Länktips

E-delegationens riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier (pdf)

Riktlinjer för närvaro i sociala medier (SKR) och vanliga frågor

Användarvillkoren som ingen läser - så använder företagen din information (guide från Internetstiftelsen)

Statskontoret

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens