Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Vad säger BBS-lagen?

Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor från 1998 - även kallad BBS-lagen - är en för många okänd lag. Den innebär att om du tillhandahåller eller administrerar en elektronisk anslagstavla så:

  • är du skyldig att lämna information till var och en som ansluter sig till tjänsten om din identitet och i vilken utsträckning inkomna meddelanden blir tillgängliga för andra användare.
  • ska du också ha sådan uppsikt över tjänsten som det "skäligen kan krävas med hänsyn till omfattningen och inriktningen av verksamheten".

 

Enligt lagen är den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla också ansvarig för att snarast ta bort eller på annat sätt förhindra att meddelanden sprids vidare om:

  • innehållet uppenbart innebär uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografibrott eller olaga våldsskildring, eller
  • det är uppenbart att användaren har gjort intrång i upphovsrätten eller i rättighet som skyddas genom upphovsrättslagen genom att sända in meddelandet (t.ex. bifogat upphovsrättsligt skyddat material).

Om du ansvarar för elektroniska anslagstavlor och ett meddelande kommer in som innehåller t.ex. piratkopierade datorprogram eller rasistiska uttalanden så är du alltså skyldig att snarast ta bort det. Om du inte gör detta inom "rimlig tid" kan du ställas till svars för brott mot lagen om elektroniska anslagstavlor, vilket kan leda till böter eller t.o.m. fängelse.

 

Trots att du inte är ansvarig för själva meddelandet, har du en skyldighet att ta bort det enligt BBS-lagen. Den som publicerat själva meddelandet kan ställas till svars för innehållet, t.ex. för hets mot folkgrupp enligt brottsbalken, men du som ansvarar för anslagstavlan kan ställas till svars enligt BBS-lagen.

 

I praktiken innebär detta att det oftast är du som kursansvarig eller någon av dig utsedd person (t.ex. en moderator för ett diskussionsforum) som är ansvarig för att hålla uppsikt och rensa bort meddelanden som strider mot lagen så fort de upptäcks (men senast inom 1 vecka).

Lagtexter

Lag (1998:128) om ansvar för elektroniska anslagstavlor

Brottsbalken (1962:700) om brott & påföljder


Länktips

E-delegationens riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier (pdf)

Riktlinjer för närvaro i sociala medier (SKR) och vanliga frågor

Användarvillkoren som ingen läser - så använder företagen din information (guide från Internetstiftelsen)

Statskontoret

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens