Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Vad är en E-anslagstavla i lagens mening?

Begreppet elektronisk anslagstavla kan nog förstås som den vanliga innebörden av begreppet. Det avgörande är att den som använder den elektroniska tjänsten både ska kunna sända egna och läsa andras meddelanden. Detta innebär att inte bara chatt-tjänster, gästböcker på hemsidor och s.k. news-tjänster utan också de diskussionsforum som används i universitetets kurser omfattas av BBS-lagen. Sist men inte minst erbjuder de flesta sociala medier sina användare möjligheten att lämna kommentarer på andras sidor, vilket innebär att de är interaktiva.

 

Enligt propositionen bör dock inte vanliga e-postmeddelanden som går till en viss mottagare eller till en bestämd krets av mottagare (t.ex. till en e-postlista) inkluderas i begreppet "elektronisk anslagstavla".

 

Meddelanden och anslagstavlor inom/mellan myndigheter eller inom ett företag/koncern omfattas inte heller av lagen, eftersom behovet av skyddsregler där anses vara mycket mindre.

 

Detta gör att det blir lite oklart exakt vad som omfattas av lagen. Men principen är att alla interaktiva webbsidor som är tillgängliga för allmänheten måste hållas under uppsikt.

Undantag

Det är den som sköter driften av en elektronisk anslagstavla som omfattas av lagen. Lagen omfattar alltså vare sig den som erbjuder lagringsutrymme (d.v.s. har webbhotellet/servern) eller Internetoperatören.

 

Uppsikt över tjänsten behöver enligt lagen inte ske om det rör sig om:

  • tillhandahållande endast av nät eller andra förbindelser för överföring av meddelanden eller av andra anordningar som krävs för att kunna ta i anspråk ett nät eller annan förbindelse,
  • förmedling av meddelanden inom en myndighet eller mellan myndigheter eller inom ett företag eller en koncern,
  • tjänster som skyddas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen (t.ex. en webbplats som har utgivningsbevis), eller
  • meddelanden som är avsedda bara för en viss mottagare eller en bestämd krets av mottagare (elektronisk post).

Lagtexter

Lag (1998:128) om ansvar för elektroniska anslagstavlor

Brottsbalken (1962:700) om brott & påföljder


Länktips

E-delegationens riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier (pdf)

Riktlinjer för närvaro i sociala medier (SKR) och vanliga frågor

Användarvillkoren som ingen läser - så använder företagen din information (guide från Internetstiftelsen)

Statskontoret

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens