Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Gör PuL skillnad mellan öppna och stängda webbsidor?

Fråga

Gör PuL någon skillnad mellan en webbsida som vem som helst kan öppna (ej lösenordsskyddad) och en webbmiljö med individuell inloggning (med personliga användarnamn och lösenord)?

 

Svar

Till att börja med tillämpas PuL i båda fallen om det sker en digital behandling av personuppgifter , d.v.s. om namn, bilder, o.s.v. publiceras. I enlighet med senaste rättspraxis och lagändringen i PuL är det inte avgörande vem som har tillgång till uppgifterna i första hand, utan hur uppgifterna publiceras. Publiceras uppgifterna i löpande text och inte avser någon kränkande information om en person, kan publiceringen vara tillåten utan samtycke av den enskilde personen (s.k. missbruksregel). Om publiceringen är del av en lärplattform, som bygger på en databas med personlig login, tillämpas dock PuL i sin helhet och den personuppgiftsansvarige ska se till att de grundläggande kraven är uppfyllda (9 § PuL) samt att den aktuella behandlingen är tillåten med stöd i något/några av de grunder som anges i 10 § PuL, t.ex. samtycke.   

 

Man ska även beakta om personuppgifterna överförs till ett land utanför EU vid publiceringen. Om plattformen eller webbhotellet ligger utanför EU, kan de speciella reglerna i PuL om s.k. tredjelandsöverföring (33-35 §§ PuL) vara tillämpliga, med ytterligare krav på den personuppgiftsansvarige.

Referenser

Personuppgiftslagen - PuL (1998:204)


Länktips

Datainspektionens sidor om PuL

 

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens