Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Filmer vi rekommenderar

Upphovsrätt
Öppna lärresurser
Offentlighet
Personuppgifter
Yttrandefrihet
Sociala medier
Förvaltning


Upphovsrätt

Från IMK:s konferens i Uppsala nov. 2013: "Utbildningens digitalisering i de nordiska länderna: rätten till undervisningsmaterialet". Publicerade jan 2014. För fler presentationer av övriga nordiska talare vid konferensen se IMK/IMC:s YouTube-kanal.

 

 

 

 

 

 

 

Juridiska aspekter på e-lärande i högre utbildning - Chatarina Larsson, universitetsjurist vid Umeå universitet, berättar om juridiska aspekter på e-lärande, där hon särskilt tar upp det nya kopieringsavtalet med Bonus Copyright Access (från maj 2015).

Introduktion till upphovsrätt - Kristina Alexanderson ger en introduktion till upphovsrätt. Animerad film från Webbstjärnan i samarbete med Internetguider på Stiftelsen för Internetinfrastruktur .SE.

Filmer från seminariet "Offentlighet och upphovsrätt" som hölls 2010 på Kungliga biblioteket, med bl.a. Mathias Klang och Katarina Renman Claesson - Upphovsrätt offentlighet demokrati - Digitalisering utan tillgänglighet? - Digital allemansrätt? - Lagstiftarens ansvar? - Utvidgad offentlighetsprincip? - Reaktioner - Frågestund

Universitetsbiblioteket, e-lärande och juridik - Helen Hed, bibliotikare vid Umeå universitets bibliotek, pratar om upphovsrätt, Creative Commons och digitala resurser.

Upphovsrätt - en kort översikt - Om upphovsrätt från SLU-biblioteket.

Upphovsrätt och undervisning - Sanna Wolk berättar om upphovsrätt i samband med undervisning i en serie korta webbfilmer.

Upphovsrätt och Creative Commons - Film från Internetkunskap där Sofia Mirjamsdotter berättar om grunderna i upphovsrättslagen och Creative Commons.Öppna lärresurser

OER/Öppna lärresurser - Här hittar du en serie korta filmer om öppna lärresurser och Creative Commons för universitets- och högskolepersonal producerade på uppdrag av SNH (samverkan för nätbaserad högskoleutbildning).

Creative Commons - 14 korta filmer med Mathias Klang där han berättar om Creative Commons, historien bakom, hur du kan använda dig av CC-licenser och varför. Du hittar de övriga filmerna i länklistan till höger på YouTube (174-186).

Open Educational Resourses in Higer Education - Intervju med Dave Cormier och Helen Keegan om användningen av OER, från Skolforum 2012.

Vad är Creative Commons? - Animerad film där Kristina Alexanderson berättar om Creative Commons (av Webbstjärnan i samarbete med Internetguider på Stiftelsen för Internetinfrastruktur .SE).

Hur använder man Creative Commons? - Animerad film där Kristina Alexanderson förklarar hur man använder Creative Commons (av Webbstjärnan i samarbete med Internetguider på Stiftelsen för Internetinfrastruktur .SE).

Upphovsrätt och Creative Commons - Film från Internetkunskap där Sofia Mirjamsdotter berättar om grunderna i upphovsrättslagen och Creative Commons.

Hur hittar jag OER i Google? - Informationsfilm från BTH biblioteket.Offentlighet

Filmer från seminariet "Offentlighet och upphovsrätt" som hölls 2010 på Kungliga biblioteket, med bl.a. Mathias Klang och Katarina Renman Claesson - Upphovsrätt offentlighet demokrati - Digitalisering utan tillgänglighet? - Digital allemansrätt? - Lagstiftarens ansvar? - Utvidgad offentlighetsprincip? - Reaktioner - FrågestundPersonuppgifter

Vad innebär integritet på Internet? - Mathias Klang föreläser om integritetsfrågor på nätet (ca. 2 tim).

Internet glömmer inte - Film från Internetkunskap där Annika Lidne bl.a. pratar om hur uppgifter som vi har raderat, t.ex. en blogg eller webbplats, ändå kan finnas kvar på nätet.

Om spårning på nätet - Film från Internetkunskap där Peter Sunde berättar om spårning på nätet, den information vi lämnar ifrån oss och vad som händer med den.Yttrandefrihet

Vad ska vi göra med yttrandefriheten? - Nils Funke, en av utredarna i Yttrandefrihetskommitén, presenterar olika modeller för yttrandefrihet vid Internetdagarna 2011.Sociala medier

Vad betyder gratis egentligen - En film skapad av organisationen Sveriges konsumenter som ingår i webbtjänsten Ingen blåser mig.

Sociala medier ur ett rättsligt perspektiv - Johan Bålman från E-delegationen berättar om rättsliga aspekter för myndigheters användning av sociala medier (36 min).

Internet glömmer inte - Film från Internetkunskap där Annika Lidne bl.a. pratar om hur uppgifter som vi har raderat, t.ex. en blogg eller webbplats, ändå kan finnas kvar på nätet.

Om spårning på nätet - Film från Internetkunskap där Peter Sunde berättar om spårning på nätet, den information vi lämnar ifrån oss och vad som händer med den.Förvaltning

Et plagieringseventyr - Universitetsbiblioteket i Bergen förklarar plagiering på ett skämtsamt sätt. 

Avoiding Plagiarism: Writing With Integrity - En föreläsning från Texas A&M University Writing Center med Dr Candace Hastings som går igenom varför och hur du som studerar vid universitetet bör arbeta med texter.  

Hur, när och varför ska jag referera? - En film av Anna Kviselius och Lina Nääs vid Uppsala Universitetsbibliotek.

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens