Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Räknas kursmaterial som allmän handling?

Fråga

Kan ett kursmaterial, t.ex. en studiehandledning i en nätbaserad kurs, vara en allmän handling? Om det rör sig om en allmän handling, hur skall den då snabbt kunna lämnas ut om den bara går att se via plattformen?

 


Svar

Kursmaterial blir när det är färdigställt att betrakta som allmän handling genom att vara upprättat och förvarat hos myndigheten. Det spelar alltså ingen roll om kursmaterialet enbart förekommer i digital form inom ramen för en nätbaserad utbildning.

 

En offentlig allmän handling skall på begäran tillhandahållas genast eller så snart som möjligt (TF 2:12). Om kursmaterialet bara går att få del av via själva plattformen så kan man på plats visa innehållet för den som önskar få del av de allmänna handlingarna.

 

Institutionen kan även överväga att som en serviceåtgärd tillhandahålla kursmaterialet digitalt. Eftersom offentlighetsprincipen ännu inte omfattar några krav på digitalt utlämnande av allmänna handlingar medför detta dock att personuppgiftslagens (1998:204) bestämmelser blir tillämpliga på den behandling som själva utlämnandet innebär, d.v.s. i den mån personuppgifter förekommer i materialet måste en egen bedömning ske.

Referenser

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Tryckfrihetsförordningen, med Offentlighetsprincipen (1949:105, 2 kap.)

Personuppgiftslagen - PuL (1998:204) och den nya lagen (2018:218)


Anknytande rättsområde

Arkivering och gallring

Personuppgifter


Länktips

Statskontoret

Offentlighetsprincipen och sekretess (pdf) - Justitiedepartementet

 

 

 

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens