Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Överlåtelse & upplåtelse

Författare: Katarina Renman Claesson, 1 november 2014.

Överlåtelse och upplåtelse

Enligt svensk rätt tillkommer upphovsrätten från början alltid en fysisk person, upphovsmannen. Den ekonomiska delen av upphovsrätt kan överlåtas eller upplåtas till någon annan än upphovsmannen i form av en uttrycklig eller underförstådd överenskommelse. De ideella rättigheterna kan inte upplåtas eller överlåtas, utan endast avstås.

 

Ett avtal bör tydligt ange vad som överlåts eller upplåtits. De delar av rätten som enligt avtalet inte har överlåtits eller upplåtits stannar nämligen kvar hos upphovsmannen.


En överlåtelse innebär att upphovsmannen överlåter alla rättigheter (utom de ideella) till verket.

 

Upplåtelse innebär att man ger någon annan rätt att på visst sätt förfoga över hela eller delar av verket, t.ex. i form av en icke exklusiv licens att nyttja ett datorprogram. En icke-exklusiv licens innebär att upphovsmannen kan upplåta en likadan rätt till andra.

 

En försäljning av ett fysiskt exemplar av ett verk medför inte att upphovsrätten överlåts. Den som har ett brev av litterärt värde eller ett originellt pappersfoto, har äganderätt till brevet eller fotot, men inte rätt att förfoga över dem i upphovsrättsligt hänseende, inte rätt att bestämma över deras kopiering eller tillgängliggörande för allmänheten.

Vissa rätter övergår ofta till arbetsgivaren, enligt tumregeln, utan att man gjort någon särskild överenskommelse.

 

För lärare och forskare på universitet och högskolor gäller dock särskilda regler.

 

Läs mer om det upphovsrättsliga lärarundantaget under avsnittet om "Anställdas rätt till sina verk" och "Lärare och forskare behåller rätten".

 

Även om en överlåtelse eller upplåtelse av rätten att nyttja verket har skett, krävs att det överenskommits särskilt om ändringar ska få göras i verket samt om rätten ska få upplåtas vidare till någon annan.

 

Det innebär att om jag fått tillstånd att använda en bild på min webbplats, så får jag varken ändra bilden eller upplåta rätten att publicera den till någon annan.


Det finns inga formkrav för överlåtelse eller upplåtelse, vilket betyder att även muntliga avtal är giltiga. Det bästa är ändå att avtalen är skriftliga eftersom det annars kan bli svårt att avgöra vad som egentligen avtalats.

 

Ett e-postmeddelande eller en minnesanteckning kan räcka som bevis, så länge det tydligt framgår att de som berörs är överens.

Källor

Se Referenser.

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens