Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Frågor & svar om sociala medier

Är en webbmaster ansvarig för det anonymt publicerade material som finns på en hemsida?

 

Vilken skyldighet har man att övervaka och granska diskussionsinläggen på en kurswebb?

 

När ett brott begås, har det någon betydelse om kurswebben ligger på en server utomlands?

 

Vad gäller om diskussionen på ett forum skulle urarta under den systemansvariges frånvaro?

 

Vem är ansvarig för vad studenterna publicerar på kurswebben?

 

 

Vem har ansvar för att virusangrepp inte ska spridas via högskolans utbildningsplattform?

 

Kan jag som lärare använda filmer från YouTube i min undervisning?

 

Får jag bädda in YouTube-filmer i ett nätbaserat kursmaterial?

 

Kan jag använda Spotify för att spela upp musik för studenterna?

 

Kan jag använda mig av Google Earth i min undervisning?

 

Hur hanteras upphovsrätten när det gäller kollaborativt material, t.ex. wikier?

 

Vad får jag som lärare skriva om min undervisning/studenter i sociala medier?

 

Är det någon skillnad om jag t.ex. bloggar som privatperson eller som skolrepresentant?

 

Kan jag som lärare lägga upp film/bilder från min föreläsning på min blogg eller Facebook?

 

Får en student lägga upp en filmad föreläsning eller bilder från den på sin blogg etc.?

 

Vem har rättigheterna till det material jag lägger upp på min blogg eller Facebook?

 

Vem är ansvarig för en blogg eller en Facebookgrupp som används i en kurs?

 

Vad gäller för regler på studentforum eller i en Facebookgrupp studenterna själva skapat?

 

Räknas diskussioner på bloggar och liknande som allmänna handlingar?

 

Ska myndighetens aktiviteter i sociala medier arkiveras?

 

Vad finns det för regler gällande gallring i sociala medier, t.ex. Facebook?

 

Är det straffbart att uttala sig kränkande på nätet, t.ex. i ett blogginlägg?

 

 

Vad kan jag skriva i mina anteckningar om studenterna/eleverna i molnet?

 

Finns det några hinder för att använda Googles tjänster på lärarutbildningen?

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens